Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Mehurasta gar kukuruza (Ustilago maydis)
Mehurasta gar kukuruza (Ustilago maydis)

Na području delovanja RC Loznica usevi kukuruza se nalaze u fazi od fiziološka zrelost: crna tačka (sloj vidljiv u osnovi semena); oko 60% suve materije do faze zrna posle berbe (BBCH 87 – 99).

 

Faza razvoja - Velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na različitim lokacijama uočeno je prisustvo mehuraste gari kukuruza (Ustilago maydis) na do 2% biljaka.

 

Bolest se javlja na svim nadzemnim delovima biljke: stablu, rukavcu, listu, metlici, klipu. Na meristemskom tkivu se obrazuju mehuraste izrasline, guke ili tumori sunđeraste konzistencije. Tumori su u početku čvrsti, svetle boje, pokriveni glatkom opnom. Sazrevanjem ovih tumora, opna postaje tamna, skoro crna, tada počinje da puca, pa se kroz pukotine oslobađa crna prašna masa teleutospora parazita koje služe za održavanje tokom zime.

 

Simptomi bolesti - velika slika

 

Veličina tumora varira od vrlo sitnih pa do 15 i više cm u prečniku. Najveći tumori se formiraju na klipu. Na stablu i metlici su guke sitne. Na listu se javljaju simptomi duž glavnog nerva, usled čega se list deformiše i uvija a ponekad i suši. Kukuruz je osetljiv na infekciju ovim patogenom kada biljke dostignu visinu 30 – 50 cm.

 

Mere suzbijanja mehuraste gari su:

- gajenje tolerantnijih hibrida

-sprečavanje mehaničkih povreda biljaka i povreda od ishrane insekata

-izbalansirano đubrenje i druge agrotehničke mere koje doprinose boljoj kondiciji biljaka.

Comments

There are no comments yet for this post.