Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita kupusa  

Preporuke: Zaštita kupusa

Open

Naslov preporuke

Zaštita kupusa 

Tekst

Na području delovanja RC Novi Pazar, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja glavice, dok rasađivanje kupusa za jesenju proizvodnju tek predstoji. Mnogi proizvođači jesenjeg kupusa su odložili sadnju zbog izrazito visokih temperatura u proteklom periodu i čekaju pad temperatura kako bi umanjili stres i omogućili bolje primanje tek rasađenih biljaka.

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

- Larvi i jaja kupusnog  moljca (Plutella xylostella) na 10% biljaka

 -Imaga buvača (Phyllotreta sp.) na 10% biljaka.

-Lisne vaši (Aphididae) na 7% biljaka.

 

U cilju zaštite kupusa od pomenutih štetočina proizvođačima se preporučuje  pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina primena insekticida na bazi

  - hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin  (Ampligo 150 ZC ) - 0,1-0,3 l/ha (karenca 14 dana).

 Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se tretman sprovede u večernjim časovima.

Region

Novi Pazar 

Štetni organizmi

Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae) 

Usev/zasad

Kupus 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 3.8.2021 6:30  by RC Novi Pazar 
Last modified at 3.8.2021 8:56  by Milena Marčić